Müügitingimused

I Üldsätted

 1. Käeolevad RZ OÜ, reg kood 14255749 (edaspidi müüja) e-poe tingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi ostja või tarbija), kes kasutavad www.webfly.ee veebiaadressil olevat e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kodulehe või e-poe rendi (edaspidi teenus või veebilehe rent), sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu-müügilepingu (edaspidi müügileping).
 2. Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.
 3. Müüja säilitab ostjaga sõlmitud müügilepingu tingimused püsival andmekandjal. Müüja saadab ostja poolt avaldatud e- posti aadressile tellimuse kinnituse ja müügilepingu tingimused, mida ostjal  on võimalik salvestada ja taasesitada.
 4. Müügileping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest müüja arvelduskontole.
 5. Webfly teenus on kasutamiseks vaid juriidilistele isikutele, eraisikutele veebilehe renti ei pakuta.

II Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

 1. Müüja on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt on müüja koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Müüja tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Kogutud isikuandmete abil saab müüja teavitada kliente tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla müüja uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutab müüja ka teenuse üle andmiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Müüja rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Kõik poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

III Teenuse ostmine ja e-poe tehnilised etapid

 1. E-poest on võimalik osta vaid neid teenuseid, mis on näidatud müüja e-poe “Vormista” alalehel. Teenuse hind ja teenuse saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.
 2. Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud teenus jätta osutamata, kui kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu või kui ostja ei vasta müüja poolt kehtestatud tingimustele. Kui müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võtab müüja ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa.
 3. “Vormista”, “Ostukorv” või “Kassa” lehel saab soovi korral muuta ostukorvi sisu. Pärast tellimuse kinnitamist enam ostukorvi sisu muuta ei saa ning ostukorv tühjendatakse valitud teenustest. Kui ostja katkestab tellimuse pärast tellimuse sisestamist, tuleb teenus ostukorvi uuesti valida. Kui tellimus ja kontaktandmed on korrektselt täidetud, võib alustada maksmist.
 4. E-poes saab maksta tellitud kauba eest e-poes Maksekeskuse kaudu ehk Swedbank, SEB, Nordea, Danske, LHV, Krediidipank, Pocopay ja Liisi ID pangalinkidega. Pärast teenuse eest tasumist (pangaülekande tegemist) tuleb väljuda internetipanga lehelt vajutades nupule „Tagasi kaupmehe juurde”. Järgnevalt kuvatakse ekraanil tellimuse kinnitus. Ostja tasub teenuse müügihinna ja kättetoimetamise tasu täies ulatuses ettemaksuna. Makseid võetakse vastu eurodes. Arve teenuse eest saadetakse ettevõtte e-mailile pärast tellimuse kinnitamist.
 5. Teenus antakse üle tellimuses kokkulepitud ajal ja viisil, mis sisestatakse ja kuvatakse kliendile tellimuse vormistamisel. Tellimus täidetakse vastavalt teenuse juures märgitud tähtajale. Teenus antakse üle vaid ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul sh juhul kui ostja on määranud tellimuses teenuse saajana kolmanda isiku. Teenust osutatakse vaid digitaalselt, teenuse tarnet ei toimu. Tellitud teenuse (kodulehe rent või e-poe rent) autoriseerimiskoodid saadetakse ostjale e-mailile.

IV Müügilepingust taganemine

 1. Webfly teenus on kasutamiseks vaid juriidilistele isikutele, eraisikutele veebilehe renti ei pakuta.
 2. Seadusega ette nähtud ostu taganemisõigust ei kohaldu, sest teenuse kasutajaks on juriidiline isik.
 3. Ostja võib taganeda müügilepingust sooviga renditav veebileht välja osta. Vastav õigus tekib ostjal peale teenuse teise täisaasta täitumist, tasudes müüjale lisaks ühekordse veebilehe ületoomise tasu summas 250 eurot, millele lisandub käibemaks. Pärast vastava soovi avaldamist edastab müüja ostjale arve veebilehe ületoomise eest. Arve tasumisel kolib müüja veebilehe ostja poolt määratud serverisse ja müügileping loetakse lõppenuks. Ostjale tagastatakse kasutamata ettemaksu osa teenuse eest. Teenuse olemasoleva ettemaksu arvestust peetakse kalendrikuudes.
 4. Kui ostja soovib loobuda teenuse kasutamisest lõplikult, tuleb võtta ühendust müüjaga e-maili teel info@webfly.ee. Kui pärast müüja ja ostja läbirääkimisi on otsus lõplik, suletakse teenus nädala jooksul ja ostjale tagastatakse kasutamata ettemaksu osa teenuse eest, millelt on müüjal õigus maha arvata summa teenuse avamiseks ja sulgemiseks kulunud tööaja eest. Teenuse olemasoleva ettemaksu arvestust peetakse kalendrikuudes.

V Vastutus ja vaidluste lahendamine

 1. Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.
 2. E-poest ostetud teenusega seotud pretensioonid saab esitada e-postile info@webfly.ee.
 3. Lepingust taganemist on õigus nõuda kui müüja on müügilepingut oluliselt rikkunud, sh juhul kui: müüjal ei ole võimalik teenust või teenuse kvaliteeti parandada või asendada, parandamine ebaõnnestub, müüja ei ole teenuse puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või teenuse parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
 4. Müüja ei vastuta teenuse puuduste eest, mis on tekkinud teenuse otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.
 5. Teavet tellimuse kohta saavad ostjad küsida: E-R: 09.00-17.00, e-posti aadressil: info@webfly.ee
 6.  Kõik müügilepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse erimeelsused lõplikult kohtu korras.

VI Tingimuste kehtivus

 1. Käesolev müüja e-poe tingimuste redaktsioon kehtib alates 15.05.2017.

Meie süsteemis käivad ettevalmistustööd uue lahenduse pakkumiseks. Hetkel uusi tellimuse vastu ei võeta. Avame peatselt. Peida